Certifikáty

POLITIKA JAKOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Firma HATO spol. s r.o. byla založena ke konci roku 1994 jako obchodně - výrobní firma. Specializujeme se na obchod s hutním materiálem, zejména s plechem válcovaným za studena i za tepla a to jak ve svitcích, tak i v tabulích. Později rozšířila svůj sortiment o trubky, tyčovinu a jakl. Na základě předložených požadavků dodává firma HATO spol. s r.o., potřebný materiál v množství, sortimentu, jakosti a čase svým odběratelům tak, aby nebyla ohrožena plynulost jejich výroby ("Just-in-time). Udržení a rozvíjení spolupráce s významnými zákazníky je hlavní podmínkou existence firmy. Abychom toho dosáhli, zajistíme bezvadné a neustále se zlepšující služby, informace a nabídky dalších služeb zákazníkům. Uděláme vše pro to, aby zlepšováním a neustálým rozvojem našich vnitřních procesů rostla i spokojenost našich zákazníků. V rámci činnosti společnosti jsou kritéria ochrany životního prostředí zahrnována do všech činností a práce je organizována a rozvíjena tak, aby se snižovaly dopady na životní prostředí. V rámci svých pravomocí zajistíme plnění obecně závazných předpisů a požadavků ostatních zainteresovaných stran. Naším cílem je v maximální míře předcházet znečišťování a poškozování životního prostředí, čehož chceme dosáhnout soustavným hodnocením vlivů všech činností podniku na životní prostředí a zlepšováním havarijní připravenosti. Vlastním zaměstnancům poskytneme potřebný výcvik, kvalitní nářadí, stroje a zařízení a také bezpečné pracovní prostředí. Chceme využívat komplexní systém vzdělávání svých pracovníků k trvalému zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v problematice životního prostředí. Přivítáme iniciativu všech zaměstnanců, kteří se budou chtít podílet na zlepšování a rozvoji kvality procesů firmy.

Schválil:

Dobrovice - 1.února 2007
Pavel Touš ml.
Prokurista a představitel managementu